mandag 12. mars 2012

Fotooppgaver 8.mars


Her fikk vi i oppgave å ta et portrett, med zooming og lang lukketid. Effekten blir, som vist, at man på en måte blir "sugd inn i bildet." I dette bildet finner en effekten "panorering" - her satt jeg på en stol, og snurret rundt, mens jeg holdt kameraet opp og tok bilde av meg selv med lang lukketid.Rayography - her tok jeg bilde av et "selvlaget" motiv, lagt på et lysbord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar