torsdag 23. februar 2012

Å tegne og male med lys..


Forrige uke begynte vi med noe som kalles å tegne, og å male med lys. For å få dette til er det enkelte ting som må være på plass først, og blant det aller mest essensielle er; lommelykt, kamera og kamerastativ. I denne prosessen arbeider en med lang lukketid, og det er derfor viktig at kameraet står stille og beholder samme posisjon under hele prosessen ved å ta bildet, for å unngå forstyrrende elementer.


Tegne med lys
Når en tegner med lys, holder en lommelykten (evt. annet lys) mot kameraet, og "tegner" et mønster med dette lyset. Lukketiden varierer ettersom hvor mye, eller hvor stor tegning en vil ha med.


Male med lys
Når en maler med lys, belyser man det området- det motivet en vil ha med på bildet. En bruker da lommelykten (evt. annet lys) og tegner på/rundt det en vil ha belyst og med på bildet.